2021/2022 Etyka i teologia praktyczna życia gospodarczego

   

Tematy seminariów:

  1. Wprowadzenie do seminarium. Podstawowe rozróżnienia: etyka i theologia practica życia gospodarczego, pojęcia ekonomiczne w kulturze średniowiecza. Podstawowe kategorie pojęciowe: „wartość rzeczy”, „kupno-sprzedaż”, „miara”, „słuszna cena”, „lichwa”, „ryzyko”, „dobro wspólne”.
  2. Teksty Tomasza dotyczące etyki życia gospodarczego.
  3. Analiza tekstów: Suma teologiczna, II-II, kw. 77, art. 1 (słuszna cena)
  4. Analiza tekstów: Suma teologiczna, II-II, kw. 77, art. 4. (zysk kupiecki).
  5. Analiza tekstów: Suma teologiczna, II-II, kw. 78, art. 1 (lichwa – ujęcie ogólne)
  6. Analiza tekstów: Suma teologiczna, II-II, kw. 78, art. 2 i 3 (lichwa a zysk z pożyczonego pieniądza).
  7. Analiza tekstów: O kupnie i sprzedaży na kredyt.
  8. Przykłady rozwijania ujęć Tomasza z Akwinu: O królowaniu Ptolemeusza z Lukki (kontynuacja tekstu Tomasza z Akwinu) i O kontraktach (O nabywaniu i przekazywaniu dóbr) Mateusza z Krakowa.   

Materiały ze spotkań

23 listopada 2021

21 grudnia 2021

25 stycznia 2022

22 marca 2022

26 kwietnia 2022