Aktualności

21 listopada 2020 r. miała się odbyć coroczna uroczystość wręczenia nagród im. prof. M. Gogacza. W tym roku, z uwagi na wyjątkowe okoliczności, Kapituła nagrody zdecydowała się przyznać nagrody z jednoczesnym odroczeniem (wstępnie na 27 listopada 2021 r.) ich uroczystego wręczenia.
Za rok akademicki 2019/2020 następującym Kapituła przyznała Nagrody Laureatom:
✔️ Ks. mgr Dominik Kabaczyński za pracę pt. Teologiczny sens ofiary w świetle „Sumy teologii” św. Tomasza z Akwinu (Promotor: Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK)
✔️ Ks. mgr Jan Melzacki za pracę pt. Natura ciała Jezusa Chrystusa w świetle „Sumy teologii” św. Tomasza z
Akwinu (Promotor: Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK)
✔️ Mgr Nikodem Niedźwiedź za pracę pt. Zasada osoby” jako podstawa budowania ładu społecznego w ujęciu
Vittorio Possentiego. Studium z antropologii filozoficznej (Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk ,KUL)
✔️ Mgr Stanisław Artymowski za pracę pt. Problem poznania anielskiego u św. Tomasza z Akwinu (Promotor: ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień, prof. UKSW)
Laureatom gratulujemy!