Filozofia wychowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

Celem realizacji zadania jest opublikowanie książki zatytułowanej „Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole
średniej.” Zadanie polega na przedstawieniu filozofii wychowania, dyskusji na temat nauczania filozofii toczących się w
dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) i ćwierćwieczu transformacji ustrojowej w Polsce (wyznaczonym okresem 1990-
2015) oraz zwróceniu uwagi na to, że w obliczu coraz większej specjalizacji nauk szczegółowych, to właśnie filozofia powinna stać
się podstawą „ogólności” wykształcenia młodego człowieka w szkole średniej. Książka ma za zadanie pokazać, że dzięki filozofii
kształcenie ogólne nabiera społecznej wartości, podnosi standard funkcjonowania człowieka, umożliwia lepsze uczestnictwo w
kulturze oraz kształtowanie wyraźniejszego światopoglądu.