Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zadanie polega na opublikowaniu książki pt. „Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta”, poświęconej analizie rozwoju Mysterium Iniquitatis w oparciu o teksty biblijne zawierające wątek związany z hebrajskim słowem āqēḇ. Książka uwzględni komentarze pierwszych chrześcijańskich intelektualistów związane z głównym argumentem pracy, a także aktualną analizę odnoszącą się do zjawiska swoistego „zagęszczania duchowego klimatu” ze względu na coraz częściej podejmowany współcześnie temat „nadejścia Antychrysta”.

KLIKNIJ NA OKŁADKĘ ABY POBRAĆ DARMOWEGO E-BOOKA

Spotkanie promocyjne 12.12.2022

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, aula 101.

możliwość uczestnictwa w spotkaniu w formie zdalnej poprzez MS Teams. 

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYzNGVjN2YtZDI1ZS00NjcxLWFhNjUtZDZkMTFlNjNiZTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d