Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie polega na opublikowaniu książki pt. „Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta”, poświęconej analizie rozwoju Mysterium Iniquitatis w oparciu o teksty biblijne zawierające wątek związany z hebrajskim słowem āqēḇ. Książka uwzględni komentarze pierwszych chrześcijańskich intelektualistów związane z głównym argumentem pracy, a także aktualną analizę odnoszącą się do zjawiska swoistego „zagęszczania duchowego klimatu” ze względu na coraz częściej podejmowany współcześnie temat „nadejścia Antychrysta”.