Zarząd

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia polityki ochrony danych osobowych

UCHWAŁA NR 2/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji członkowskich oraz wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 21 września 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 20 października 2018 r.
w sprawie finansowania Rocznika Tomistycznego

 

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 20 października 2018 r.

Protokół z posiedzenia 
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 7 marca 2019 r.

WNIOSEK NR 1/2019
ZARZĄDU
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2018
oraz weryfikacji formularza CIT- 8

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 20 marca 2019 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego 
z dnia 19 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 8 października 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 8 października 2019 r.

UCHWAŁA NR 2/2019
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia polityki rachunkowości

Protokół z powiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 23 października 2019 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 19 marca 2020 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 15 kwietnia 2020 r.