Zarząd

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia polityki ochrony danych osobowych

UCHWAŁA NR 2/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji członkowskich oraz wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 21 września 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 20 października 2018 r.
w sprawie finansowania Rocznika Tomistycznego

 

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 20 października 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 7 marca 2019 r.