Zarząd

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia polityki ochrony danych osobowych

UCHWAŁA NR 2/2018
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji członkowskich oraz wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych