Członkowie

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

Prof. dr hab. Artur Jacek Andrzejuk
Dr Izabella Katarzyna Andrzejuk
Prof. zwycz. dr hab. Mieczysław Szymon Gogacz
Mgr Natalia Iwona Herold
Dr Anna Kazimierczak- Kucharska
Mgr Daniel Kucharski
Dr Anna Maria Lipska
Dr Dawid Paweł Lipski
Dr hab. Magdalena Maria Płotka
Dr Katarzyna Wasilewska- Zembrzuska
Dr hab. Michał Zembrzuski

CZŁONKOWIE PRZYJĘCI PO UZYSKANIU WPISU W KRS PRZEZ STOWARZYSZENIE

Dr Kamila Szyller
Dr Rafał Szyller
Ks. mgr Piotr Kordula
Dr Marek Prokop
Ks. dr Ryszard Kalka
Mgr Anna Wrzesińska
Dr Andrzej Kubanowski
Dr Karolina Ćwik
Dr hab. Krzysztof Kalka
Ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski
Dr hab. Marcin Bukała
Dr Agnieszka Gondek
mgr inż. Janusz Idźkowski
Prof. dr hab. Marcin Karas
Dr Urszula Wolska
Dr hab. Mieczysław Knut
Płk dr Jerzy Niepsuj
Mgr Łukasz Mażewski
mgr Iwona Osuch
Bryg. dr inż. Dawid Pełka
Mgr Michał Milewski
Dr Michał T. Handzel OSPPE
Dr Paweł Bromski
Mgr Szymon Jan Nowakowski
Dr Iwona Solecka-Karczewska
Mgr Lesya Savytska
Inż. Maciej Nowak
Dr Maciej Rymwid Słęcki
Mgr Bogusława Nowak
Dr hab. Joanna Pyłat
Kmdr mgr inż. Cezary Pyłat
Dr Bożena Listkowska
Lic. Paweł Manelski
Szymon Stanula
Mgr Bartłomiej K. Krzych
Dr hab. Krzysztof Andrzej Wojcieszek
Ks. dr hab. Janusz Węgrzecki
Dr Jakub Wójcik
Dr Mirosław Mylik
Mgr Andrzej Bernhardt
Dr Michał Ziółkowski OSCam