Zebranie założycielskie

W dniu 27 listopada 2017 roku w Komorowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pn. Naukowe Towarzystwo Tomistyczne.

uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:
1. uchwała o powołaniu Stowarzyszenia pn. Naukowe Towarzystwo Tomistyczne,

2.  uchwała o przyjęciu statutu Stowarzyszenia pn. Naukowe Towarzystwo Tomistyczne,

3. uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego,

4. uchwała o wyborze Zarządu Stowarzyszenia pn. Naukowe Towarzystwo Tomistyczne i określeniu funkcji pełnionych w Zarządzie,

5.  uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pn. Naukowe Towarzystwo Tomistyczne.

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
pn. NAUKOWE TOWARZYSTWO TOMISTYCZNE