Bibliografia przedmiotowa – Profesor Mieczysław Gogacz i tomizm konsekwentny

KSIĄŻKI:
 1. Andrzejuk I, Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 2. Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2008.
 3. Krasnodębski M., Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013.
 4. Wołoszyn-Spirka W., Możliwe implikacje tomizmu konsekwentnego dla formułowania podstaw etyki zawodu nauczycielskiego, ArtStuDio, Bydgosz 2005.
ARTYKUŁY:
 1. Andrzejuk A., Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 45-72.
 2. Andrzejuk A., Mieczysław Gogacz i średniowieczna filozofia arabska, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 79-89.
 3. Andrzejuk A. (współautor: Zembrzuski M.), Mieczysław Gogacz jako twórca tomizmu konsekwentnego, w: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 13-24.
 4. Andrzejuk A. (współautor: Zembrzuski M.), Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii, w: Mieczysław Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 10, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-24.
 5. Andrzejuk A., Mieczysława Gogacza koncepcja nauczania uniwersyteckiego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 201-209.
 6. Andrzejuk A., Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 77-104.
 7. Andrzejuk A., Nowe książki prof. Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 201-204.
 8. Andrzejuk A., Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 204-211.
 9. Andrzejuk I., Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 213-225.
 10. Bańkowski K., Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 211-219.
 11. Bromski P., „Doniosłość osoby i relacji osobowych”. Ujęcie osoby i relacji osobowych w rozumieniu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 39-51.
 12. Fischer S., Stanowisko tomizmu konsekwentnego w sprawie statusu bytowego ludzkiego embrionu na tle innych współczesnych stanowisk, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 115-123.
 13. Gondek A., Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pedagogiki zorientowanej idealistycznie, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 91-112.
 14. Idźkowski J., Kontemplacja w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 159-170.
 15. Kazimierczak-Kucharska A., Platonizm i neoplatonizm podstawową warstwą współczesnej kultury filozoficznej w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 71-78.
 16. Klimski T., Życie i działalność naukowa Profesora Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 7-10.
 17. Krajski S., Metafizyka w ujęciu Mieczysława Gogacza – perspektywy badań, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 35-43.
 18. Krasnodębski M., Hołd złożony mistrzowi: Profesor Mieczysław Gogacz i jego dzieło, w: M. Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji, Wydawnictwo SWPR, Chicago-Warszawa 2011, s. 179-207 (książka dedykowana prof. Mieczysławowi Gogaczowi w 85 rocznicę urodzin).
 19. Kubiak W., Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 61-75.
 20. Kubiak W., Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentnym, „Studia Philosophiae Christianae” 33 (1997) 1, s. 21-40.
 21. Lipski D., Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 127-135.
 22. Listkowska B., Antropologia filozoficzna prof. Mieczysława Gogacza jako metafizyka człowieka i metafizyka osoby, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 21-31.
 23. Listkowska B., Gogacz – Judycki: dwie koncepcje indywidualności osoby ludzkiej, „Logos i Ethos” 2 (2014), s. 45-75.
 24. Listkowska B., Stosunek do samego siebie a poczucie szczęścia w ujęciu Ericha Fromma i Mieczysława Gogacza. Studium porównawcze, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 131-148.
 25. Łażewski E., Życie religijne a walka duchowa w ujęciu tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 227-243.
 26. Mażewski Ł., Estetyka i jej aspekty pedagogiczne w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 183-199.
 27. Milcarek P., Metafizyka tomizmu konsekwentnego (próba charakterystyki), „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 51-59.
 28. Nowik A.M., Filozoficzna koncepcja narodu i państwa w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 63-67.
 29. Pełka D., Wychowanie cnót moralnych w perspektywie pedagogiki Mieczysława Gogacza, w: M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2014, s. 203-219.
 30. Pełka D., Pedagogika jako dyscyplina filozoficzna w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 87-94.
 31. Pełka D., Relacje z prawdą i dobrem jako cel pedagogiki tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 173-181.
 32. Pichola E.A., Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji Dietricha von Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 113-130.
 33. Płotka M., Koncepcja wolności w ujęciu Mieczysława Gogacza i jej historyczne źródła, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 149-158.
 34. Pyszczek G., Między duchowością a literaturą. Wokół powieści „Jak traci się miłość” Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 245-255.
 35. Stępień T., Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście „drugiej drogi” św. Tomasza z Akwinu, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 95-108.
 36. Szczepkowska W., Miejsce przyczyn celowych w metafizyce. Propozycja tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 91-97.
 37. Szyndler L., „Mowa serca” w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s.105-112.
 38. Wojcieszek K., Być ojcem, być matką… Odkrywanie natury rodzicielstwa w tomizmie konsekwentnym, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s.151-160.
 39. Wójcik J., Osoba w ujęciu Mieczysława Gogacza na przykładzie nowej teorii pracy ludzkiej, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 33-38.
 40. Zapisek D., Metafizyczne ujęcie rodziny według prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 53-61.
 41. Zatorowski J., Sumienie wyjściowym pryncypium postępowania. Teoria sumienia tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I, Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 137-148.
 42. Zembrzuski M., „Cienie bez jaskini” – spór M. Gogacza i J. Tischnera o charakter filozofii, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 99-114.
 43. Zembrzuski M. (współautor: Andrzejuk A.), Mieczysław Gogacz jako twórca tomizmu konsekwentnego, w: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 13-24.
 44. Zembrzuski M. (współautor: Andrzejuk A.), Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii, w: Mieczysław Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 10, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-24.
 45. Zembrzuski M., Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 75-89.
 46. Zembrzuski M., Wychowanie jako uprawa intelektu. Problematyka sprawności intelektu w ujęciu wybranych tomistów polskich (J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz), w: M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2014, s. 179-202.