Bibliografia przedmiotowa – Profesor Mieczysław Gogacz i tomizm konsekwentny

KSIĄŻKI:
 1. Andrzejuk I, Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 2. Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2008.
 3. Krasnodębski M., Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013.
 4. Wołoszyn-Spirka W., Możliwe implikacje tomizmu konsekwentnego dla formułowania podstaw etyki zawodu nauczycielskiego, ArtStuDio, Bydgosz 2005.
ARTYKUŁY:
 1. Andrzejuk A., Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 45-72.
 2. Andrzejuk A., Mieczysław Gogacz i średniowieczna filozofia arabska, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 79-89.
 3. Andrzejuk A. (współautor: Zembrzuski M.), Mieczysław Gogacz jako twórca tomizmu konsekwentnego, w: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 13-24.
 4. Andrzejuk A. (współautor: Zembrzuski M.), Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii, w: Mieczysław Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 10, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-24.
 5. Andrzejuk A., Mieczysława Gogacza koncepcja nauczania uniwersyteckiego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 201-209.
 6. Andrzejuk A., Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 77-104.
 7. Andrzejuk A., Nowe książki prof. Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 201-204.
 8. Andrzejuk A., Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 204-211.
 9. Andrzejuk I., Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 213-225.
 10. Bańkowski K., Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 211-219.
 11. Bromski P., „Doniosłość osoby i relacji osobowych”. Ujęcie osoby i relacji osobowych w rozumieniu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 39-51.
 12. Fischer S., Stanowisko tomizmu konsekwentnego w sprawie statusu bytowego ludzkiego embrionu na tle innych współczesnych stanowisk, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 115-123.
 13. Gondek A., Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pedagogiki zorientowanej idealistycznie, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 91-112.
 14. Idźkowski J., Kontemplacja w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 159-170.
 15. Kazimierczak-Kucharska A., Platonizm i neoplatonizm podstawową warstwą współczesnej kultury filozoficznej w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 71-78.
 16. Klimski T., Życie i działalność naukowa Profesora Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 7-10.
 17. Krajski S., Metafizyka w ujęciu Mieczysława Gogacza – perspektywy badań, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 35-43.
 18. Krasnodębski M., Hołd złożony mistrzowi: Profesor Mieczysław Gogacz i jego dzieło, w: M. Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji, Wydawnictwo SWPR, Chicago-Warszawa 2011, s. 179-207 (książka dedykowana prof. Mieczysławowi Gogaczowi w 85 rocznicę urodzin).
 19. Kubiak W., Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 61-75.
 20. Kubiak W., Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentnym, „Studia Philosophiae Christianae” 33 (1997) 1, s. 21-40.
 21. Lipski D., Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 127-135.
 22. Listkowska B., Antropologia filozoficzna prof. Mieczysława Gogacza jako metafizyka człowieka i metafizyka osoby, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 21-31.
 23. Listkowska B., Gogacz – Judycki: dwie koncepcje indywidualności osoby ludzkiej, „Logos i Ethos” 2 (2014), s. 45-75.
 24. Listkowska B., Stosunek do samego siebie a poczucie szczęścia w ujęciu Ericha Fromma i Mieczysława Gogacza. Studium porównawcze, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 131-148.
 25. Łażewski E., Życie religijne a walka duchowa w ujęciu tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 227-243.
 26. Mażewski Ł., Estetyka i jej aspekty pedagogiczne w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 183-199.
 27. Milcarek P., Metafizyka tomizmu konsekwentnego (próba charakterystyki), „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 51-59.
 28. Nowik A.M., Filozoficzna koncepcja narodu i państwa w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 63-67.
 29. Pełka D., Wychowanie cnót moralnych w perspektywie pedagogiki Mieczysława Gogacza, w: M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2014, s. 203-219.
 30. Pełka D., Pedagogika jako dyscyplina filozoficzna w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 87-94.
 31. Pełka D., Relacje z prawdą i dobrem jako cel pedagogiki tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 173-181.
 32. Pichola E.A., Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji Dietricha von Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 113-130.
 33. Płotka M., Koncepcja wolności w ujęciu Mieczysława Gogacza i jej historyczne źródła, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 149-158.
 34. Pyszczek G., Między duchowością a literaturą. Wokół powieści „Jak traci się miłość” Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 245-255.
 35. Stępień T., Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście „drugiej drogi” św. Tomasza z Akwinu, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 95-108.
 36. Szczepkowska W., Miejsce przyczyn celowych w metafizyce. Propozycja tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 91-97.
 37. Szyndler L., „Mowa serca” w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s.105-112.
 38. Wojcieszek K., Być ojcem, być matką… Odkrywanie natury rodzicielstwa w tomizmie konsekwentnym, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s.151-160.
 39. Wójcik J., Osoba w ujęciu Mieczysława Gogacza na przykładzie nowej teorii pracy ludzkiej, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 33-38.
 40. Zapisek D., Metafizyczne ujęcie rodziny według prof. Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 53-61.
 41. Zatorowski J., Sumienie wyjściowym pryncypium postępowania. Teoria sumienia tomizmu konsekwentnego, w: Andrzejuk I, Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 137-148.
 42. Zembrzuski M., „Cienie bez jaskini” – spór M. Gogacza i J. Tischnera o charakter filozofii, w: Andrzejuk I., Klimski T. (red.), Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 99-114.
 43. Zembrzuski M. (współautor: Andrzejuk A.), Mieczysław Gogacz jako twórca tomizmu konsekwentnego, w: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 13-24.
 44. Zembrzuski M. (współautor: Andrzejuk A.), Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii, w: Mieczysław Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, „Opera philosophorum medii aevi”, t. 10, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-24.
 45. Zembrzuski M., Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 75-89.
 46. Zembrzuski M., Wychowanie jako uprawa intelektu. Problematyka sprawności intelektu w ujęciu wybranych tomistów polskich (J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz), w: M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2014, s. 179-202.

BIBLIOGRAFIA KSIĄŻEK PROF. MIECZYSŁAWA GOGACZA 
zebrał dr Maciej Słęcki

1. Filozofia bytu w „Beniamin maior” Ryszarda ze świętego Wiktora, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1957
2. Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1961
3. On ma wzrastać, wyd. V [wyd. I Warszawa 1965, wyd. II Warszawa 1973, wyd. III Warszawa 1975, wyd. IV Warszawa 1990], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
4. Obrona intelektu, wyd. II [wyd. I Warszawa 1969], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
5. Istnieć i poznawać, wyd. III [wyd. I Warszawa 1969, wyd. II Warszawa 1976], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
6. Stan badań nad „Księgą o przyczynach” i ważniejsze w niej problemy filozoficzne, w: Księga o przyczynach. Liber de causis, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1970
7. O konieczności studiowania metafizyki Awicenny, w: Awicenna (Abu Ali Ibn Sina), Metafizyka. Ze zbioru pt. „Księga wiedzy”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1973
8. Ważniejsze zagadnienia metafizyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1973
9. Wokół problemu osoby, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1974
10. Błędy brata Ryszarda, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1975
11. Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki absolutnego istnienia, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1976
12. Idę śpiewając Ciebie, wyd. II [wyd. I Warszawa 1977], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
13. Jak traci się miłość. Esej ascetyczny, wyd. II [wyd. I Warszawa 1982], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
14. Dziesiątek różańca refleksji. Obecność i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, wyd. II [wyd. I Warszawa 1984], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
15. Ciemna noc miłości, wyd. II [wyd. I Warszawa 1985], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
16. Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985
17. Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985
18. Szkice o kulturze, Wydawnictwo Michalineum, Kraków-Warszawa/Struga 1985
19. Dzień z Matką Bożą. Modlitwy poranne i wieczorne, różaniec, droga krzyżowa, wyd. III [wyd. I Warszawa 1986, wyd. II Warszawa 1995], Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997
20. Elementarz metafizyki, wyd. IV [wyd. I Warszawa 1987, wyd. II Suwałki 1996, wyd. III Warszawa 1998], Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 2008
21. Modlitwa i mistyka, wyd. II [wyd. I Kraków-Warszawa/Struga 1987], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
22. Największa jest miłość (1 Kor 13, 13). Rozważania rekolekcyjne, wyd. II [wyd. I Kraków-Warszawa/Struga 1988], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
23. Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1991
24. A. Andrzejuk, M. Gogacz, Niepełnosprawność. Aspekty teologiczne, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1991
25. Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993
26. Okruszyny, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993
27. Podstawy wychowania, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993
28. Wprowadzenie do etyki chronienia osób, wyd. II [wyd. I Warszawa 1995], Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 1998
29. Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996
30. Litania kwiatów do Matki Bożej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997
31. Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 1997
32. Etyka i medycyna, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 1999
33. Kościół moim domem, wyd. II [wyd. I Warszawa 1999], Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013
34. Skrzydła aniołów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001
35. Życie społeczne w duchu Ewangelii. O nauczaniu społecznym Kościoła z Mieczysławem Gogaczem rozmawia Stanisław Krajski, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2006
36. Red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011
37. Red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, W kierunku tomizmu konsekwentnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012