Kontakt

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
ul. Klonowa 2/2
05-806 Komorów

Przewodniczący: a.andrzejuk@tomizm.org
Zastępca Przewodniczącego: m.zembrzuski@tomizm.org
Sekretarz: n.herold@tomizm.org

Prof. Mieczysław Gogacz: m.gogacz@tomizm.org

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

13 1090 2590 0000 0001 4272 3041

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja członkowska:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Informacja dla członków NTT ws. RODO:

Logotyp

Wykłady otwarte oraz seminaria problemowe odbywają się w budynku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie