Tomizm w czasie zarazy

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Celem realizacji projektu pn. „Tomizm w czasie zarazy” jest wykorzystanie możliwości cyfrowych do popularyzacji podstawowych zagadnień z filozofii klasycznej w wersji św. Tomasza z Akwinu. Zadanie obejmuje prezentację problematyki ontologicznej (filozofia bytu), antropologicznej (psychologia), etycznej oraz elementów myśli społecznej i politycznej. Realizacja zadania przewiduje nadto wydanie dwóch ebooków w wolnym dostępie popularyzujących teksty św. Tomasza z zakresu psychologii oraz z etyki, stanowiących kontynuację cyklu rozpoczętego książką: „Tomasz z Akwinu jako filozof” (dwa wydania, pierwsze 2017, drugie 2019).