Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR 1/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (za 2018 r.)

UCHWAŁA NR 2/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (za 2019 r.)

Protokół z posiedzenia
WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 18 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 3/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia … marca 2020 r.
w sprawie zmian w statucie 

UCHWAŁA NR 4/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia …. marca 2020 r.
w sprawie
w sprawie wniosku Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego o obieganie się o status Organizacji Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 5/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia … marca 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających

UCHWAŁA NR 6/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia …. marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminach Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

Protokół z posiedzenia
WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia…

UCHWAŁA NR 1/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

UCHWAŁA NR 2/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

UCHWAŁA NR 3/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

UCHWAŁA NR 4/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie składek członkowskich

UCHWAŁA NR 5/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

UCHWAŁA NR 6/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia loga Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

UCHWAŁA NR 7/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia medalu Thomista esse auso

UCHWAŁA NR 8/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO
z dnia 29 września 2018 r.
w sprawie objęcia patronatu

Protokół z posiedzenia
Walnego Zgromadzenia Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
z dnia 29 września 2018 r.