Zapowiedzi

Szanowni Państwo,

Prezentujemy harmonogram posiedzeń naukowych. Zapraszamy do uczestnictwa.

7 listopada 2018 r. – prof. dr hab. Artur Andrzejuk: Czym jest tomizm?

5 grudnia 2018 r. – dr hab. Magdalena Płotka: Radość u Tomasza z Akwinu

6 lutego  2019 r. – dr Michał Zembrzuski: Poznanie Adama i wiedza Chrystusa a intelekt możnościowy i czynny

5 marca 2019 r. – dr Dawid Lipski: Spór o rozumienie istnienia po śmierci Tomasza z Akwinu

3 kwietnia 2019 r. – dr Marek Prokop: Wpływ filozofii Awicenny na metafizykę św. Tomasza z Akwinu

5 czerwca 2019 r. – dr Izabella Andrzejuk: Filozoficzne konteksty mistyki św. Jana od Krzyża

środa, 18:30, UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, s. 402

plakat w pdf. Posiedzenia