2022/2023

24.10.2022 – dr Agnieszka Gondek – Propozycje związane z koncepcją wykształcenia ogólnego. Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej.

7.11.2022 – prof. dr hab. Artur Andrzejuk – Tomasz z Akwinu jako teolog

19.11.2022 – urodziny prof. Mieczysława Gogacza. XVI Edycja Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza. Prezentacja publikacji „Tomizm konsekwentny”

21.11.2022 – ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski – Czy cywilizacje umierają a kulturę można uwieść? O ryzykach społecznych zaniedbań lub zmian

12.12.2022 – o. dr Michał Ziółkowski MI -Starotestamentalne prefiguracje odwiecznej opozycji Chrystus/Antychryst

9.01.2023 – ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – Na czym polega tomizm biblijny?

23.01.2023 – dr Wojciech Golonka – Granice posłuszeństwa wobec prawa i kwestia słusznego buntu u św. Tomasza z Akwinu

27.02.2023 – dr Dawid Kostecki – Prawnik filozof czy prawnik rzemieślnik? O potrzebach współczesnej filozofii prawa

08.03.2023 – SYMPOZJUM TOMISTYCZNE

13.03.2023 – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk -Dlaczego teolog powinien czytać św. Tomasza z Akwinu?

20.03.2023 – prof. dr hab. Marcin Karas – Tomistyczna koncepcja recenzji

27.03.2023 – dr hab. Małgorzata Łuszczyńska – Ius et lex, czyli rozważania Świętego Tomasza z Akwinu nad prawem

24.04.2023 – dr Bartosz Zalewski – Obligatio legis in foro conscientiae – relacja między sumieniem i prawem w Sumie Teologicznej św. Tomasza z Akwinu

8.05.2023 – o. prof. dr hab. Jacek Salij OP – Człowieczeństwo Chrystusa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

22.05.2023 – mgr Marcin Jan Janecki – Zbudować dom mądrości. Filozofia i mistyka w chrześcijańskiej tradycji syryjskiej u schyłku starożytności.

12.06.2023 – ks. prof. dr hab. Anton Adam – Miejsce filozofii w teologii Wincentego Granata

26.06.2023 – KONFERENCJA z okazji 700-lecia kanonizacji św. Tomasza