Bibliografie

BIBLIOGRAFIA POLSKICH TŁUMACZEŃ
DZIEŁ ŚW. TOMASZA Z AKWINU – zestawił Michał Zembrzuski

WYBÓR POLSKIEJ BIBLIOGRAFII
DOTYCZĄCEJ ŚW. TOMASZA Z AKWINU – zestawił Michał Zembrzuski