Rocznik Tomistyczny 11 (2022)

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem realizacji zadania jest opracowanie i wydanie trzech numerów „Rocznika Tomistycznego” 11 (2022), 12 (2023), 13 (2024)
w wersji papierowej posiadającej własny ISSN 2300-1976 oraz równoczesne udostępnienie czasopisma w wersji elektronicznej
pod adresem: www.RocznikTomistyczny.pl. Celem pośrednim jest przekazanie trzech numerów czasopisma do baz indeksacyjnych i bibliograficznych, w których znajduje się „Rocznik Tomistyczny”.