Zarząd

  • prof. dr hab. Artur Andrzejuk – przewodniczący
  • dr hab. Michał Zembrzuski – zastępca przewodniczącego
  • mgr Natalia Herold – sekretarz