Założyciele

 • prof. dr hab. Artur Jacek Andrzejuk
 • dr Izabella Katarzyna Andrzejuk
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Szymon Gogacz
 • mgr Natalia Iwona Herold
 • dr Anna Kazimierczak-Kucharska
 • mgr Daniel Kucharski
 • dr Anna Maria Lipska
 • dr Dawid Paweł Lipski
 • dr hab. Magdalena Maria Płotka
 • dr Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska
 • dr Michał Zembrzuski