Tomasz z Akwinu jako teolog

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Celem realizacji zadania jest przygotowanie dwutomowej publikacji książkowej pt.: 1) „Tomasz z Akwinu jako teolog. Teologia trynitarna i chrystologia”, 2) „Tomasz z Akwinu jako teolog. Teologia moralna i sakramentologia”. Wydaje się bowiem, że w czasie pewnego rozchwiania i rozmycia nauczania kościelnego, spowodowanego najpierw pandemią, a potem działaniami około-synodalnymi (to, co przez lata uważano za ważne, np. przystępowanie do sakramentów, ogłoszono jako mniej ważne w obliczu pandemii) warto przypomnieć nauczanie teologiczne Tomasza z Akwinu, który przez wieki stanowił filar nauczania katolickiego i do dziś pozostaje formalnym (zapisanym w prawie kościelnym) autorytetem w dziedzinie filozofii i teologii.